Politiken

Politiken digital

Bliv klogere på politiken.dks brugere og deres adfærd. Brugerprofilen giver dig indsigt i hvem og hvor vores brugere er, deres forbrug og interesser, deres livsstil mv.


Index DK/Gallup Marketing 2. halvår 2020 + 1. halvår 2021 

Kønsfordeling

Kvinder
48%
Mænd
52%

Geografisk fordeling

Kilde: Index DK/Gallup Marketing
Hovedstaden
50%
Sjælland
12%
Syddanmark
15%
Midtjylland
17%
Nordjylland
7%

Uddannelsesnivueau

Kilde: Index DK/Gallup Marketing
Grundskole/Stud/HF/HH
27%
Erhvervsuddannelse + Kort videregående udd.
16%
Videregående udd., 3 år eller mere
57%

Husstandsindkomst

Kilde: Index DK/Gallup Marketing
Indtil 199.999
7%
Kr. 200.000-399.999
14%
Kr. 400.000-599.999
15%
Kr. 600.000 eller mere
42%

Boligforhold

Kilde: Index DK/Gallup Marketing
Bor i ejer/andelsbolig
70%
Lejerbolig
30%

Livsstil

Kilde: Index DK/Gallup Marketing
Moderne-individorienteret
20%
Traditionel-individorienteret
7%
Traditionel-fællesskabsorienteret
18%
Moderne-fællesskabsorienteret
41%
Centergruppe
15%

Kvalitet

Kilde: Index DK/Gallup Marketing
Vil gerne betale ekstra for kvalitetsprodukter
91%
Køber ind i specialforretninger med kvalitetsvarer
48%
Køber helst miljøvenlige produkter
76%
Køber helst økologiske fødevarer 7
76%

Aldersfordeling

Kilde: Index DK/Gallup Marketing
12-24 år
18%
25-39 år
28%
40-49 år
17%
50-66 år
23%
67+ år
15%