Go to profile
Politiken
Politiken's logotype

Politiken

News · Copenhagen, Denmark

Display advertising

Interstitial

Bannerformat: gif eller jpg
Bannervægt:
Alm. banner: 65 KB
Containerload/lateload (når websitet er loadet): 500 KB
Mouseover fra bruger: maks. 5 MB
Frekvens: 1 pr. bruger på hele kampagneperioden
Lukkeknap: Politiken tilbyder en standard lukkeknap. Ønskes et specielt design, aftales det inviduelt

Det er ikke muligt at afvikle interstitial på tablet
Click the button on products to create an inquiry