Go to profile
Politiken
Politiken's logotype

Politiken

News · Copenhagen, Denmark

Print advertising

Print deadlines

Mandag 1. og 2. sektion: Fredag kl. 13 for ordrer og kl. 14 for mat.
Tirsdag 1. og 2. sektion: Fredag kl. 15 for ordrer og mandag kl. 12 for mat.
Onsdag 1. og 2. sektion: Mandag kl. 16 for ordrer og tirsdag kl. 12 for mat.
Torsdag 1. og 2. sektion: Tirsdag kl. 16 for ordrer og onsdag kl. 12 for mat.
Torsdag FILM: Tirsdag kl. 13 for ordrer og onsdag kl. 12 for mat.
Fredag 1. og 2. sektion: Onsdag kl. 16 for ordrer og torsdag kl. 12 for mat.
Fredag IBYEN: Onsdag kl. 13 for ordrer og torsdag kl. 12 for mat.
Lørdag 1. sektion: Torsdag kl. 16 for ordrer og fredag kl. 12 for mat.
Lørdag KULTUR: Torsdg kl. 13 for ordrer og fredag kl. 12 for mat.
Lørdag BOLIG: Tirsdag kl. 13 for ordrer og torsdag kl. 12 for mat.
Lørdagsliv: Onsdag kl. 13 for ordrer og torsdag kl. 12 for mat.
Lørdag BØGER: Tirsdag kl. 13 for ordrer og onsdag kl. 12 for mat.
Søndag 1. og 2. sekton: Fredag kl. 9.30 for ordrer og kl. 12 for mat.
Søndag KULTUR: Torsdag kl. 13 for ordrer og fredag kl. 12 for mat.
Søndag STILLINGER: Torsdag kl. 16 for ordrer og fredag kl. 11 for mat.
Søndag PS: Tirsdag kl. 13 for ordrer og onsdag kl. 12 for mat.
Søndag REJSER: Onsdag kl. 13 for ordrer og torsdag kl. 12 for mat.

Materiale til opsætning skal indleveres så tidligt, at annoncen kan være færdigproduceret inden afleveringsfristen for reproklart materiale, dog senest på en arbejdsdag 24 timer før denne frist. Ønskes korrektur, skal materiale generelt afleveres 48 timer før afleveringsfristen for færdigt materiale. Alle standsninger af ordrer og ændringer af format skal ske indenfor deadline.

Nyhedsbreve specifikationer

Format:
Top 100x40 pixel fritskrabet logo Brødtekst 600x250 pixel alm. banner

Materiale:
Fritskrabet logo og banner sendes som image

Deadline:
3 arbejdsdage før kampagnestart

Forretningsbetingelser

Bladet påtager sig ikke ansvar for fejl i annoncer, som er indrykket i overensstemmelse med bestillerens angivelser. Ej heller for materiale modtaget fra andre blade samt materiale, der ikke er i overensstemmelse med branchens standarder. Se kankanikke.dk
Såfremt bladet bærer ansvaret for fejl i en annonce, yder bladet en reduktion, der højst kan beløbe sig til annoncens pris og kun for indrykning i egne publikationer. Bladet bærer ikke ansvar for bureaufejl. Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for bladet for fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning af de bestilte annoncer eller evt. følger af sådanne fejl. Såfremt en bestilt placering ikke kan efterkommes, placeres annoncen bedst muligt og beregnes efter den bestilte eller den opnåede placering, alt efter hvad der er billigst.
Politiken forpligter sig ikke til at indrykke en given annonce/kampagne, selvom bestillingen er modtaget og/eller bekræftet. Annoncøren indestår overfor Politiken, at annoncer placeret i Politiken på både print og digitalt ikke strider imod gældende ret. Annoncøren indestår endvidere for, at links i en annonce ikkke henviser til hjemmesider, som indeholder informationer, der er retsstridig efter markedsføringslovens regler eller andre gældende love. Politiken tager forbehold for at afvise polemiske annoncer.
Betalingsbetingelser
Annoncer debiteres til den på indrykningsdagen gældende pris. I øvrigt henvises til “Normer for annoncering i blade tilsluttet DDF og DMU”. Politiken udsteder faktura for annoncering fra første indrykningsdag. Rettidig betaling er 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling udstedes rykkergebyr på 100 kr. Er beløbet ikke betalt efter udsendelse af 2. rykker, sendes tilgodehavende til inkasso. Bladet forbeholder sig ret til at kræve forudbetaling fra direkte annoncører.
Reklamationer
Reklamationer over trykfejl og lignende må være bladet i hænde senest 3 dage efter annoncens indrykning/kampagnens periode, medens reklamationer over regninger må fremsættes senest 8 dage efter regningens modtagelse.
Godtgørelser
Der ydes informationsgodtgørelse på 1 % samt sikkerhedsstillelse på 1 % i henhold til gældende regler.
Redaktionelt stof
Annoncer må ikke kunne forveksles med redaktionelt stof. Således må hverken tekst, fotos eller tegninger, der har været anvendt redaktionelt, benyttes i annoncer uden særlig aftale i hvert enkelt tilfælde. Korte uddrag af anmeldelser kan anvendes.
Annoncekodex
Indrykkede annoncer må ikke stride mod gældende lov eller det internationale kodex for reklame. Ansvaret herfor påhviler annoncøren, ikke bladet.I øvrigt forbeholder Politiken sig ret til at afvise annoncer, bladet ikke ønsker at optage. En annoncør vil ikke kunne
videresælge eller videreudgive annonceplads til andre annoncører. Politiken vil afvise annoncer, der ønskes indrykket i strid med dette forbud eller efter anden videreoverdragelse. JP/Politikens Hus har tilsluttet sig AdKodex, der har til formål at fremme lovlig online markedsføring. Dette indebærer at:
• Politiken har implementeret procedurer, der informerer virksomhedens medarbejdere om, at de skal være opmærksomme på og modvirke evt. misbrug af virksomhedens produkter og tjenester til ulovlige formål.
• Såfremt virksomheden udbyder annoncetjenester, har den implementeret klare regler i de tilhørende betingelser, der forbyder brug af virksomhedens produkter og tjenester til krænkelser af immaterielle rettigheder, samt distribution, formidling eller gennemførelse af betaling herfor.
• Virksomheder, der sælger eller formidler annonceplads, i videst mulig omfang vil undgå at supportere udbydere af
kriminelle tjenester og produkter herunder krænkelser af ophavsret.

Datapolitik for annoncører hos JP/Politikens Hus
Formål og ramme: Formålet med denne politik er er at regulere indsamlingen og brugen af ​​data fra digitale tjenester ejet af JP/Politikens Hus i annoncesammenhæng. Aftalen gælder for alle aktiviteter i forbindelse med placering af annoncer hos JP/Politikens Hus af annoncører, bureauer, tradingdesks eller anden tredjepart.Når du som annoncør køber en annoncer hos JP/Politikens Hus er du ansvarlig for at overholde samt sikre i god tro, at dine relevante datterselskaber, kunder og/eller tjenesteudbydere overholder følgende vilkår og betingelser.Koncernen har mulighed for at afvige fra datapolitikken og kan indgå specifikke aftaler på ad hoc basis eksempelvis datadelingsaftaler. Koncernen opdaterer og ændrer løbende sine datapolitikker og den seneste version findes her /da/specialsider/om-os/datapolitik.aspx. Datoen for seneste opdatering af datapolitikken er 9. november 2017. Definitioner: "Performance data" indeholder data indsamlet under leveringen af ​​en annonce, der vedrører udførelsen eller resultatet af annoncer, der vises på digitale tjenester ejet  af JP/Politikens Hus, såsom antal visninger, klik på annoncer, konverteringer, assisteret trafik eller post-konvertering analyser"Personlige data" indeholder alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person som defineret af EU persondataforordning 2016/679 af 27. april 2016"JPPOL data" indeholder alle dataelementer eller segmenter, der stammer fra eller leveres af JP/Politikens Hus"JPPOL bruger" betyder slutbruger af enhver digital tjeneste ejet af JP/Politikens Hus
Generelle bestemmelser: JPPOL data og/eller data relateret til JPPOL brugere må udelukkende bruges med annonceformål på platforme ejet af JP/Politikens Hus. Det er ikke tilladt at indsamle, bruge, overføre eller på anden måde behandle sådanne oplysninger medmindre det er tilladt af disse vilkår.Enhver enhed involveret i dataindsamling eller involveret som naturligt led i reklameaktiviteter på JP/Politikens Hus skal overholde relevante retslige forpligtelser samt give klar, meningsfuld og tilgængelig information på deres egen hjemmeside, der beskriver deres dataindsamling og brug i praksis (fx igennem egen privatlivspolitik ).
Behandling af personoplysninger: Ved annoncering på JP/Politikens Hus medier må JPPOL brugers personlige data hverken indsamles, videregives eller på anden måde behandles, medmindre: brugeren udtrykkeligt har afgivet personoplysninger efter eget frivillige valg (fx ved at udfylde en kontaktformular), og den organisation, der indsamler data klart er tydeligt anførti annoncen. IP-adresser opsamlet og brugt til geografisk målretning eller rapportering skal anonymiseres, så snart det er teknisk muligt i løbet af dataindsamlingsprocessen.
Segmentering, profilering og tracking: Performance data må udelukkende indsamles og behandles med det formål at sammenligne, analysere og forbedre performance eller resultat af reklameaktiviteter. Det er ikke tilladt at skabe, forbedre eller genbruge profiler, segmenter eller interessebaserede kategorier forbundet med eller relateret til enhver JPPOL bruger som sådan, enhver JPPOL brugers aktivitet på en digital tjeneste  ejet af JP/Politikens Hus,enhver JPPOL data.
Eksempel: Din virksomhed har en annoncekampagne på politiken.dk, og du har bedt os om at hjælpe dig med at målrette fra 30 til 40 år gamle brugere, der interesser sig for fitness-relateret indhold. Du må ikke supplere dine eksisterende profiler/segmenter/kategorier med oplysninger, såsom at disse er brugere af politiken.dk (JPPOL bruger som sådan), at de interesserer sig for fitness-relateret indhold (JPPOL brugers aktivitet), eller at de er 30 til 40 år (JPPOL data).Data performance må anvendes til generelle kampagnerelaterede formål, men ikke til yderligere at segmentere, profilere eller målrette brugere. Du kan eksempelvis måle rækkevidde af brugere på websitet, antal annoncevisninger eller konvertering til at sammenligne performance på JP/Politikens Hus medier med andre domæner. Du må ikke supplere de eksisterende profiler/segmenter/kategorier med data som stammer fra JP/Politikens Hus, og du må ikke bruge performance data vedrørende individuelle brugere i kampagner for andre annoncører. Metoder til at optimere fordelingen af annonce er kun tilladt såfremt metoderne overholder disse principper.Bemærk: Segmentering, profilering og/eller tracking udenfor medier ejet af JP/Politikens Hus, såsom destinationssider, er ikke underlagt denne  datapolitik. Dog gælder oplysningspligt om at sådanne aktiviteter finder sted  i privatlivspolitik.
Targeting: JPPOL data må udelukkende anvendes med henblik på annoncering på digitale tjenester ejet af JP/Politikens Hus. Det er ikke tilladt at målrette eller genfinde JPPOL brugere på andre applikationer eller tjenester.
Eksempel: Din virksomhed kører en målrettet annoncekampagne på ekstrabladet.dk baseret på JPPOL data. Da kampagnen er baseret på JPPOL data, må du ikke bruge cookies eller lignende teknologier til at målrette/genkende den samme bruger på en anden hjemmeside/tjeneste.
Brug af unik identifikation: Det er ikke tilladt at koble unikke identifikationer (ID’er) med nogen JPPOL bruger eller JPPOL data, ligesom det ikke er tilladt at bruge eller dele data, som vil gøre en sådan kobling mulig, medmindre performance data er afhængig af indsamling og behandling af den unikke identifikation.Eksempel: Din virksomhed har en annonce på jyllandsposten.dk hvor du genkender dine kunder baseret på en cookie du placerede sidste gang de besøgte din online hjemmeside eller med fingeraftryk teknikker. Du må ikke knytte det faktum, at brugeren er blevet målrettet igen på jyllandsposten.dk med din cookie, fingeraftryk eller kundedata. Unik identifikation, såsom cookies, kan anvendes til at optimere annoncefrekvens på tværs af en kampagne som en del af indsamling og behandling af performance data.
Dataoverførsel og trejdjepart: Det er ikke tilladt at distribuere JPPOL data til tredjepart, herunder adexchanges, dataindsamlings platforme eller andre systemer til andre formål end at afvikle annoncer og muliggøre databehandling som tilladt i denne aftale.Tredjeparter, der er brugt som en del af reklameaktiviteter på digitale tjenester ejet af JP/Politikens Hus skal være behørigt informeret om denne aftaleJP/Politikens Hus skal informeres om tredjeparter, der er omfattet af denne politik. Overtrædelse: Enhver overtrædelse af denne datapolitik indebærer en væsentlig misligholdelse af forretningsbetingelserne mellem annoncøren/agent og JP/Politikens Hus. Ved væsentlig misligholdelse har JP/Politikens Hus ret til at opsige samarbejdet med øjebliklig virkning samt gøre brug af dansk rets almindelige misligholdelsesbeføjelser. JP/Politikens Hus kan også suspendere eller opsige et samarbejde med en annoncør/agent  ved begrundet mistanke om overtrædelse indtil sagen anses løst ved JP/Politikens Hus.

Materialespecifikation

Materiale:
Leveres efter branchens standarder via Mediernes Net eller til materialer@pol.dk. Link til indstillinger avis
Der garanteres ikke optimal gengivelse i avisen for annoncematerialer, der ikke er fremstillet efter pressens standard.

Øvrig materialemodtagelse:
Materiale i pdf-format, kan fremsendes på e-mail. Kontakt din sædvanlige konsulent eller Annonceservice.

Til produktion:
Manuskripter i Word-dokument eller direkte i e-mailen. Billeder som jpg, tiff- eller eps-filer, 100 % /200 dpi. Logoer og illustrationer som jpg, tiff- eller eps-filer i en opløsning på 600 dpi. Desuden kan vi modtage vektoriserede (ikke rastererede) illustrator/eps-filer, cmyk-separerede.

Trykteknik:
Offsetrotation / Avisrotation. All products

Læsbarhed:
Det anbefales, at der ikke anvendes skrift i mindre end 8 punkt. i positiv og 10 punkt. i negativ. Endvidere bør der kun anvendes grotesk-skrift i negativ eller på farvet baggrund.

Raster: 40 linjer

Farver:
Farverne skal være cmyk-separerede, ikke RGB. Udarbejdes som 80 % akromatisk separation med maks. trykprocent på 220 %. Bemærk, at også spotfarver skal være cmyk-separerede efter DP/E-definitionerne. Se tekniske specifikationer på kankanikke.dk.

Spaltebredder

1 spalte 41 mm 2 spalter 86 mm 3 spalter 131 mm 4 spalter 176 mm 5 spalter 221 mm 6 spalter 266 mm 7 spalter 311 mm 8 spalter 356 mm
Tabloidformat 266 x 365 mm Broadsheet 356 x 520 mm
Click the button on products to create an inquiry