Indrykkede annoncer må ikke stride mod gældende lov eller det internationale annoncekodeks. Politiken forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod markedsføringslovens regler eller andre gældende love. Ethvert krav Politiken måtte blive mødt med på baggrund af annoncering, vil blive rejst mod annoncøren, således at Politiken holdes skadesløs.  

Kodeks: 
· Har implementeret procedurer, der informerer virksomhedens medarbejdere om, at de skal være opmærksomme på og modvirke evt. misbrug af virksomhedens produkter og tjenester til ulovlige formål.
· Såfremt virksomheden udbyder annoncetjenester, har den implementeret klare regler i de tilhørende betingelser, der forbyder brug af virksomhedens produkter og tjenester til krænkelser af immaterielle rettigheder, samt distribution, formidling eller gennemførelse af betaling herfor.
· Virksomheder, der sælger eller formidler annonceplads, i videst mulig omfang vil undgå at supportere udbydere af kriminelle tjenester og produkter herunder krænkelser af ophavsret.