Generelle retningslinjer for annoncering på Politiken 
Materiale skal altid sendes til adops@jppol.dk senest 3 arbejdsdage før kampagnestart. (4 arbejdsdage v. specialformater) Afleveres senere, kan Politiken ikke garantere at kampagnen starter efter planlagt startdato og leverandøren kan blive opkrævet et administrationsgebyr eller få fratrukket materialegodtgørelsen.

Annoncøren er ansvarlig for bannermateriale, funktionalitet og design. Bannere, der forstyrrer det redaktionelle indhold eller forårsager tekniske problemer for de besøgende, vil blive fjernet fra siden med det samme.

Alt materiale skal leveres SSL-sikret, da alle koncernens sites er secure og bannere med http-kald, derfor vil blive afvist eller vises blanke.

Al bannermateriale skal ligge inden for rammerne af den udpegede bannerplads. Dvs. ingen fremspringende billeder, lag eller pop-ups, som går ud over den specificeret størrelse på banneret.

Hvis hvid baggrund skal der en ramme om banneret (min. 1x1 pixel).

Vi forbeholder os retten til at sende banneret retur, hvis computerens CPU-forbrug øges markant i forbindelse med load af banneret.

Links skal altid åbne i et nyt vindue (target =”_blank”). 

Bannere skal inkludere afsenderens logo. 

Flash filer/kald kan ikke benyttes, da det ikke virker i alle nyere browsere. 

Bannere må ikke indeholde vedvarende, hurtige stroboskopiske animationer af grafik, tekst, farver eller baggrundselementer.

Hvis der er lyd i banneret, må denne først afspilles ved mouse-over med 1 sekunds delay eller ved klik. Sticky bannere med lyd skal dog altid aktiveres ved klik. Lyden skal altid stoppe ved mouse-out. 

Specifikationerne bliver løbende opdateret. Har du nogle spørgsmål – fang os på adops@jppol.dk

HUSK vi er altid klar på at teste nye formater af og rådgive om materiale.

Ved load af banner
Når banneret loades første gang må der loades op til 120 kb fordelt på html, javascript og grafik.Hvis der ønskes tungere vægt end 120 KB, skal dette være lavet med polite-load (Max 1 MB). Dvs. det må først loades ved browser-eventet window.onload eller domReady. Alle mobilformater må maks. veje 120 KB. Hvis der skal loades mere, f.eks. video, må denne først hentes ved klik.

Video/ Interaktion
Ved mouse-over med 1 sekunds delay er det tilladt at hente op til 2,5 MB, og ved klik er 10 MB tilladt. Når brugeren interagerer med banneret er det tilladt at hente 2 filer pr. interaktion.

HTML5 & File requests
Vi tillader ikke mere end 25 https requests pr. banner. Det anbefales at HTML5 bannere afleveres som et script/tag, som er klar til upload i adserveren. En anden mulighed for at aflevere HTML5 bannere, er som en zip-pakket fil. Det er dog vigtigt at følgende specifikationer er overholdt, hvis dette er tilfældet.

Inden HTML5-bannere produceres skal disse guidelines læses igennem og overholdes. Eksempel på HTML5 banner pakket i en zip-fil kan fremsendes på forespørgsel.

 Politiken forbeholder sig ret til at udskyde eller ændre afviklingen af en given kampagne. Ved udskydelse har annoncøren krav på efterlevering. Vilkår for efterlevering aftales særskilt med annoncøren, men som udgangspunkt skal annoncøren have en ydelse af samme værdi som den oprindeligt aftalte ydelse. Politiken forbeholder sig ret til at flytte en kampagne, hvis forholdene nødvendiggør det. I så fald beregnes prisen på baggrund af den nye placering. Annoncøren indestår over for Politiken for, at annoncørens annoncer. der er placeret på Politikens Lysaviser, ikke strider mod gældende dansk lov. Banneret må ikke kunne forveksles med redaktionelt stof. 

SSL sikring
JP/Politikens Hus' sites, herunder pol.dk, er SSL-sikret. Det betyder at al internt og al eksternt indhold, herunder annoncer og 3. parts materiale, på vores forskellige sites skal transporteres krypteret imellem serverne og browseren, således at eventuelle personlige data ikke kan opsamles. Dvs. at materialer som indeholder http kilder (non-secure) fremfor https (secure) ikke vil virke på vores sites og derfor vil blive afvist.

Forbud mod brug af cookies og dataindsamling uden forudgående aftale 
Placering af cookies eller indsamling af data om brugere eller mediet er ikke tilladt på politiken.dk uden foregående aftale med Politiken. Uberettiget placering af cookies og/eller indsamling af data er ansvarspådragende i henhold til dansk lovgivning. Trafikken monitoreres på websitet og mediet kontrollerer, at ingen uberettiget brug af cookies eller dataindsamling finder anvendelse. 

Kampagneaflysning 
Aflyser kunden en kampagne undervejs i annonceringsperioden, returnerer Politiken ikke det tilbageværende beløb. Kunden kan i sjældne tilfælde få mulighed for at afvikle de resterende eksponeringer på et senere tidspunkt. 

Andet 
Annoncøren indestår over for Politiken for, at annoncørens annoncer, der er placeret på Politikens websites/Lysaviser, ikke strider mod gældende dansk ret. Dette gør sig også gældende med hensyn til links eller andre henvisninger i materialet. Ethvert krav, Politiken måtte blive mødt med på baggrund af annoncering, vil blive rejst imod annoncøren, således at Politiken holdes skadesløs. Eventuelle tvister i forbindelse med annoncering på lysaviserne afgøres ved dansk domstol. 

Copyright 
Print- og digitale annoncer produceret af Politiken hører under gældende dansk lovgivning om dansk ophavsret. Såfremt materiale ønskes anvendt i andre medier, kan en aftale derom indgås mod et aftalt gebyr. Politiken leverer gerne materialet videre til det/de aftalte medier.

Annoncekodex
Indrykkede annoncer må ikke stride mod gældende lov eller det internationale kodex for reklame. Ansvaret herfor påhviler annoncøren, ikke bladet.I øvrigt forbeholder Politiken sig ret til at afvise annoncer, bladet ikke ønsker at optage. En annoncør vil ikke kunnevideresælge eller videreudgive annonceplads til andre annoncører. Politiken vil afvise annoncer, der ønskes indrykket i strid med dette forbud eller efter anden videreoverdragelse. JP/Politikens Hus har tilsluttet sig AdKodex, der har til formål at fremme lovlig online markedsføring. Dette indebærer at:
• Politiken har implementeret procedurer, der informerer virksomhedens medarbejdere om, at de skal være opmærksomme på og modvirke evt. misbrug af virksomhedens produkter og tjenester til ulovlige formål.
• Såfremt virksomheden udbyder annoncetjenester, har den implementeret klare regler i de tilhørende betingelser, der forbyder brug af virksomhedens produkter og tjenester til krænkelser af immaterielle rettigheder, samt distribution, formidling eller gennemførelse af betaling herfor.
• Virksomheder, der sælger eller formidler annonceplads, i videst mulig omfang vil undgå at supportere udbydere afkriminelle tjenester og produkter herunder krænkelser af ophavsret.

Datapolitik for annoncører hos JP/Politikens Hus Formål og ramme: 
Formålet med denne politik er er at regulere indsamlingen og brugen af data fra digitale tjenester ejet af JP/Politikens Hus i annoncesammenhæng. Aftalen gælder for alle aktiviteter i forbindelse med placering af annoncer hos JP/Politikens Hus af annoncører, bureauer, tradingdesks eller anden tredjepart.Når du som annoncør køber en annoncer hos JP/Politikens Hus er du ansvarlig for at overholde samt sikre i god tro, at dine relevante datterselskaber, kunder og/eller tjenesteudbydere overholder følgende vilkår og betingelser. Koncernen har mulighed for at afvige fra datapolitikken og kan indgå specifikke aftaler på ad hoc basis eksempelvis datadelingsaftaler. Koncernen opdaterer og ændrer løbende sine datapolitikker og den seneste version findes her https://jppol.dk/dataretningslinjer/Datoen for seneste opdatering af datapolitikken er 9. november 2017. Definitioner: "Performance data" indeholder data indsamlet under leveringen af en annonce, der vedrører udførelsen eller resultatet af annoncer, der vises på digitale tjenester ejet af JP/Politikens Hus, såsom antal visninger, klik på annoncer, konverteringer, assisteret trafik eller post-konvertering analyser"Personlige data" indeholder alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person som defineret af EU persondataforordning 2016/679 af 27. april 2016"JPPOL data" indeholder alle dataelementer eller segmenter, der stammer fra eller leveres af JP/Politikens Hus"JPPOL bruger" betyder slutbruger af enhver digital tjeneste ejet af JP/Politikens Hus
Generelle bestemmelser: JPPOL data og/eller data relateret til JPPOL brugere må udelukkende bruges med annonceformål på platforme ejet af JP/Politikens Hus. Det er ikke tilladt at indsamle, bruge, overføre eller på anden måde behandle sådanne oplysninger medmindre det er tilladt af disse vilkår.Enhver enhed involveret i dataindsamling eller involveret som naturligt led i reklameaktiviteter på JP/Politikens Hus skal overholde relevante retslige forpligtelser samt give klar, meningsfuld og tilgængelig information på deres egen hjemmeside, der beskriver deres dataindsamling og brug i praksis (fx igennem egen privatlivspolitik ).
Behandling af personoplysninger: Ved annoncering på JP/Politikens Hus medier må JPPOL brugers personlige data hverken indsamles, videregives eller på anden måde behandles, medmindre: brugeren udtrykkeligt har afgivet personoplysninger efter eget frivillige valg (fx ved at udfylde en kontaktformular), og den organisation, der indsamler data klart er tydeligt anførti annoncen. IP-adresser opsamlet og brugt til geografisk målretning eller rapportering skal anonymiseres, så snart det er teknisk muligt i løbet af dataindsamlingsprocessen.
Segmentering, profilering og tracking: Performance data må udelukkende indsamles og behandles med det formål at sammenligne, analysere og forbedre performance eller resultat af reklameaktiviteter. Det er ikke tilladt at skabe, forbedre eller genbruge profiler, segmenter eller interessebaserede kategorier forbundet med eller relateret til enhver JPPOL bruger som sådan, enhver JPPOL brugers aktivitet på en digital tjeneste  ejet af JP/Politikens Hus,enhver JPPOL data. Eksempel: Din virksomhed har en annoncekampagne på politiken.dk, og du har bedt os om at hjælpe dig med at målrette fra 30 til 40 år gamle brugere, der interesser sig for fitness-relateret indhold. Du må ikke supplere dine eksisterende profiler/segmenter/kategorier med oplysninger, såsom at disse er brugere af politiken.dk (JPPOL bruger som sådan), at de interesserer sig for fitness-relateret indhold (JPPOL brugers aktivitet), eller at de er 30 til 40 år (JPPOL data).Data performance må anvendes til generelle kampagnerelaterede formål, men ikke til yderligere at segmentere, profilere eller målrette brugere. Du kan eksempelvis måle rækkevidde af brugere på websitet, antal annoncevisninger eller konvertering til at sammenligne performance på JP/Politikens Hus medier med andre domæner. Du må ikke supplere de eksisterende profiler/segmenter/kategorier med data som stammer fra JP/Politikens Hus, og du må ikke bruge performance data vedrørende individuelle brugere i kampagner for andre annoncører. Metoder til at optimere fordelingen af annonce er kun tilladt såfremt metoderne overholder disse principper.Bemærk: Segmentering, profilering og/eller tracking udenfor medier ejet af JP/Politikens Hus, såsom destinationssider, er ikke underlagt denne  datapolitik. Dog gælder oplysningspligt om at sådanne aktiviteter finder sted  i privatlivspolitik.
Targeting: JPPOL data må udelukkende anvendes med henblik på annoncering på digitale tjenester ejet af JP/Politikens Hus. Det er ikke tilladt at målrette eller genfinde JPPOL brugere på andre applikationer eller tjenester.Eksempel: Din virksomhed kører en målrettet annoncekampagne på ekstrabladet.dk baseret på JPPOL data. Da kampagnen er baseret på JPPOL data, må du ikke bruge cookies eller lignende teknologier til at målrette/genkende den samme bruger på en anden hjemmeside/tjeneste.
Brug af unik identifikation: Det er ikke tilladt at koble unikke identifikationer (ID’er) med nogen JPPOL bruger eller JPPOL data, ligesom det ikke er tilladt at bruge eller dele data, som vil gøre en sådan kobling mulig, medmindre performance data er afhængig af indsamling og behandling af den unikke identifikation.Eksempel: Din virksomhed har en annonce på jyllandsposten.dk hvor du genkender dine kunder baseret på en cookie du placerede sidste gang de besøgte din online hjemmeside eller med fingeraftryk teknikker. Du må ikke knytte det faktum, at brugeren er blevet målrettet igen på jyllandsposten.dk med din cookie, fingeraftryk eller kundedata. Unik identifikation, såsom cookies, kan anvendes til at optimere annoncefrekvens på tværs af en kampagne som en del af indsamling og behandling af performance data.
Dataoverførsel og trejdjepart: Det er ikke tilladt at distribuere JPPOL data til tredjepart, herunder adexchanges, dataindsamlings platforme eller andre systemer til andre formål end at afvikle annoncer og muliggøre databehandling som tilladt i denne aftale.Tredjeparter, der er brugt som en del af reklameaktiviteter på digitale tjenester ejet af JP/Politikens Hus skal være behørigt informeret om denne aftaleJP/Politikens Hus skal informeres om tredjeparter, der er omfattet af denne politik. Overtrædelse: Enhver overtrædelse af denne datapolitik indebærer en væsentlig misligholdelse af forretningsbetingelserne mellem annoncøren/agent og JP/Politikens Hus. Ved væsentlig misligholdelse har JP/Politikens Hus ret til at opsige samarbejdet med øjebliklig virkning samt gøre brug af dansk rets almindelige misligholdelsesbeføjelser. JP/Politikens Hus kan også suspendere eller opsige et samarbejde med en annoncør/agent  ved begrundet mistanke om overtrædelse indtil sagen anses løst ved JP/Politikens Hus.