Deloplag: 
Muligt at vælge "Kun øst for Storebælt", "Kun vest", "HT-området" eller efter nærmere aftale. Vi kan være behjælpelig med tryk til nettopriser, hvis der skal trykkes på avispapir

Alternativ til indstik: 
Annoncesamtryk/falsk indstik, hvor annoncøren sender 4/8/12/16 pdf'er som vi trykker inde i midten af en tabloidsektion. Fordele: Billigere end indstik ved mindre sidetal, kortere deadline, en mere integreret del af avisen end en glittet brochure, mulighed for ekstraoplag til nettopris

Leveringsbetingelser: 
Bundter: Leveres plano på paller uden snor eller maks. 1 snor på den lange led. For tabloidformat gælder 1 snor på den lange led, maks. 2 stød pr. bundt Stød: Gribevenlige stød (80-120 mm). Maks. 2.900 gram pr. stød Lag på paller: Krydsvendt lag for lag med pap imellem lagene Pallen: Må ikke pakkes i folie

Øvrige betingelser: 
Redaktionelt stof: Ved indstik, hvor der er risiko for umiddelbar forveksling med Politikens egne udgivelser (f.eks. tryk på avispapir, avisformat, opsætning og layout eller indhold i øvrigt), skal indstikket altid forhåndsgodkendes at Politikens redaktion, og indstikket skal markeres med “Annoncetillæg til Politiken” i min. 18-punkts størrelse i fed og versaler øverst på forsiden Tekniske specifikationer: Mindste format: A5 Enkelt ark: Ikke større end A4, tabloid (280 x 395), større formater skal leveres falset Falsning: Kvartfals Tryksagsvægt (afhængig af formatet): A5 maks. 80 gram A4 maks. 180 gram Tabloid maks. 320 gram